Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika?

Siis mitä ihmettä tarkoittaa tuo sana hirviö - sairauspäivärahan ensisijaisuusaika ? :flushed: siis tämän on kelan sairauspäiväraha päätöksestä! :thinking:

https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/sairauspäivärahan%20ensisijaisuusaika

Kiitos tiedän olevani tyhmä, kun en edelleenkään ymmärrä….:pensive:

Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika, toissijaisuus ja suhde muihin etuuksiin

Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika vahvistetaan työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyden alkamisajan määrittelyä varten. Työkyvyttömyyseläke alkaa aikaisintaan ensisijaisuusajan päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukuun ottamatta työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 d §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityistilanteita. Sairauspäivärahalle lasketaan ensisijaisuusaika, kun päivärahapäiviä ensimmäisen kerran on kertynyt 150 päivää. Ensisijaisuusaika käsittää 150 ensimmäistä päivärahapäivää sekä tämän jälkeiset viisi täyttä kalenterikuukautta. Ensisijaisuusaika päättyy jo neljännen kuukauden lopussa, jos myös sairauspäivärahan enimmäisaika päättyisi tällöin.

Sairauspäiväraha on toissijainen korvaus saman työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin muiden lakien mukaisiin etuuksiin nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö saa korvausta saman työkyvyttömyyden vuoksi muunkin lain nojalla, hän saa sairauspäivärahaa vain siltä osin kuin se ylittää muun lain nojalla suoritettavan korvauksen. Tällaisia vähennettäviä etuuksia ovat saman työkyvyttömyyden vuoksi ja samalta ajalta maksettavat muun lain mukaiset etuudet, muuhun korvausvelvollisuuteen liittyvä korvaus sekä vastaavat ulkomaan lain mukaiset korvaukset.

2 Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden

Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että hakija on ensin vuoden ajan oikeutettu sairauspäivärahaan ja vasta vuoden jälkeen alkaa työkyvyttömyyseläke. Tätä aikaa kutsutaan ensisijaisuusajaksi (ESA).

Työeläkehakemuksen käsittelyssä tarvitaan tieto ensisijaisuusajasta. Ensisijaisuusaika vahvistetaan täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohdan määrittelyä varten.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen alkaa ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen.